Leden vergadering 2018

Leden vergadering 2018

 Datum:  23 november 2018 
 Plaats:    Dorpskantine 
 Tijd:  20.00 uur

AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen vorige vergadering van 24 november 2017
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag en kascontrole
6. Bestuursverkiezing; het bestuur draagt Antje Boersma voor als   plaatsvervanger van
Frieda Mooijman. Andere kandidaten kunnen zich tot voor de vergadering melden bij het bestuur.PAUZE met de “niet te evenaren verassende ijsclub quiz”. Wie heeft de meeste antwoorden goed en wint een unieke ijsprijs?7. Alles rond onze ijsbaan
8. WVTTK
9. Rondvraag
10.Sluiting en rondje van de ijsclubHartelijke groet, ijsclubbestuur.
Reacties zijn gesloten.